Välj ditt språk

Syðri-Hagi ligger vid Eyjafjörður på norra Island 15 km från Dalvík och 28 km frånAkureyri,  väg nr. 82 (Ólafsfjarðarväg).